EN Zóna pre darcov

Podpora inovácií vo vzdelávaní prináša výsledky

Programom Generácia 3.0 sme sa chytili výzvy - prispieť ku zmene spôsobu a obsahu výučby na Slovensku.
09. feb 2022 -

Norbert Maur

Podpora inovácií vo vzdelávaní prináša výsledky

Aké by to bolo, ak by sme od roku 2017 nepripravovali prostredie rast a šírenie inovácií vo vzdelávaní? Fungovalo by určite niekoľko kvalitných organizácií, ktoré by šírili svoje inovatívne vzdelávacie prístupy na školách, no pravdepodobne nie s takým dopadom, aký majú dnes. Nehovorilo by sa o nich toľko, neboli by podporené ďalšími nadáciami alebo nadačnými fondmi, nepoznalo by ich toľko učiteliek a učiteľov. Myslíme si, že aj odpor pedagogickej komunity voči ďalšej reforme by bol ešte väčší.

Vychádzame z predpokladu, že akcelerátory prinášajú impulz na vznik nových organizácií, projektov a nápadov. Akcelerátory znásobujú dopad aktivít organizácií a prinášajú nové zdroje pre rozvoj inovácií.

V Nadácii Pontis máme radi výzvy. Dokonca ich iniciatívne vyhľadávame a nachádzame na ne riešenia. Tak tomu bolo aj v roku 2016, kedy sa na svetovom ekonomickom fóre v Davose diskutovalo o budúcnosti práce a budúcich zručnostiach, ktoré mladí ľudia budú potrebovať. Z viacerých strán prichádzali signály, že nasledujúce dve dekády prinesú prevratné technologické a spoločenské zmeny, ktoré zásadne ovplyvnia náš doterajší spôsob života a práce. Aby sme tieto zmeny úspešne zvládli, odborníci upozorňovali, že potrebujeme zmeniť i naše vzdelávanie, ktoré deti a mladých ľudí na novú éru pripraví.

Preto sme v roku 2017 spustili prvý ročník programu Generácia 3.0, vtedy ešte pod názvom Cena Generácie 3.0. V súčasnosti prostredníctvom neho vyhľadávame inovatívne vzdelávacie prístupy. Prepájame ich so vzdelávacou komunitou, pomáhame s efektívnym nastavením stratégií a podporujeme pri šírení do škôl po celom Slovensku.

Za 5 rokov viac ako 16-tisíc účastí

S 26 organizáciami v EDUakcelerátore a s 9 EDUpointmi po Slovensku sme za päť rokov prekročili počet 16 500 účastí na vzdelávacích podujatiach alebo aktivitách určených pedagogickej komunite. Znamená to, že zapojené učiteľky a učitelia sa zúčastnili minimálne jedného vzdelávacieho podujatia v EDUpointe, alebo boli zapojení minimálne do jedného z inovatívnych projektov z EDUakcelerátora.
Pomohli sme tak rozšíriť na školy nové metódy vyučovania, podporili pedagógov alebo zlepšili vzdelávacie prostredie, vďaka čomu sa u žiakov rozvíjalo napríklad kritické myslenie, občianske kompetencie, digitálne zručnosti, podnikateľské zručnosti alebo inovatívnosť, predstavivosť a radosť z učenia prostredníctvom STE(A)M predmetov.

Veríme, že sme aj našimi aktivitami prispeli k lepšej pripravenosti prostredia a aspoň časti učiteliek aj učiteľov na pripravované zmeny vo vzdelávaní na Slovensku. 

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

S podporou