EN Zóna pre darcov

Podpísali sme memorandum o spolupráci s NÚCEM a FLL

Spolu s Národným ústavom certifikovaných meraní vzdelávania a občianskym združením FLL Slovensko, ktoré organizuje vzdelávaciu súťaž First Lego League, sme podpísali memorandum o vzájomnej spolupráci.
16. sep 2020 -

Nadácia Pontis

Podpísali sme memorandum o spolupráci s NÚCEM a FLL

Spoločným cieľom je podporiť na školách rozvoj vedeckého myslenia, technických zručností a tímovej spolupráce žiakov.

Signatári memoranda – riaditeľka Nadácie Pontis Martina Kolesárová, riaditeľka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) Romana Kanovská a Ondrej Macko za FLL (FIRST LEGO League) Slovensko v memorande potvrdzujú, že budú spoločne podporovať zavádzanie inovatívnych vzdelávacích programov do škôl. Ich spolupráca sa bude tiež zameriavať na hodnotenie dopadov a výsledkov programov či súťaží na školách, ktoré organizuje združenie FLL Slovensko.

Medzinárodnú technologickú súťaž FIRST LEGO League zaradila Nadácia Pontis medzi top vzdelávacie projekty, ktorým poskytuje finančnú aj odbornú podporu v EDUakcelerátore. Ten je súčasťou programu na zlepšenie vzdelávania na Slovensku s názvom Generácia 3.0. „V rámci programu Generácia 3.0 prepájame vzdelávacie organizácie s odborníkmi z rôznych oblastí, medzi nimi aj s odborníkmi na výskum vo vzdelávaní. Cieľom je, aby sa do škôl šírili projekty, ktoré sú preukázateľne funkčné. FLL prináša overený model, ktorý sa dá jednoducho uplatniť na ktorejkoľvek škole a prirodzeným spôsobom posilňuje záujem žiakov o technológie, či rozvíja mäkké zručnosti,“ vysvetľuje riaditeľka Nadácia Pontis Martina Kolesárová. Práve vďaka EDUakcelerátoru  došlo k nadviazaniu spolupráce medzi FLL a NÚCEM, ktorej cieľom je sledovať dopad súťaže na vzdelávanie na Slovensku.

„V spolupráci našich troch organizácií sa intenzívne snažíme o rozšírenie programov FIRST LEGO League do škôl po celom Slovensku s víziou zvýšenia záujmu o technické predmety z oblasti STEM, zlepšenia čítania s porozumením, ale aj tímovej spolupráce u detí,“ uviedol riaditeľ FLL Slovensko Ondrej Macko. Pri sledovaní svojho dopadu sa FIRST LEGO League zameria na meranie piatich kľúčových indikátorov – líderstvo, tímová spolupráca, STEM zručnosti, tímové riešenie problémov a čítanie s porozumením.

„Naším cieľom je zlepšiť schopnosti detí viesť a riadiť spoločnú prácu pomocou definovaných rolí a metód, riešiť komplexné úlohy, schopnosť študentov rozvíjať ich zručnosti v niektorých z oblastí STEM, schopnosť využívať jeden z modelov design thinking a v neposlednom rade zvýšiť úroveň čitateľskej gramotnosti žiakov zapojených do programu,“ vysvetlil Macko.

Program FIRST LEGO League je inovatívny najmä preto, lebo podporuje rozvíjanie zručností žiakov tímovo riešiť problémy a popri tom aj ich vedecké myslenie. V týchto zručnostiach slovenský vzdelávací systém zaostáva za vyspelým svetom. V meraní PISA 2015 sa slovenskí 15-roční žiaci po prvýkrát zapojili do tímového riešenia problémov, kde sa však umiestnili pod priemerom vyspelých krajín OECD.

„Považujem preto za veľmi zmysluplné podporovať na školách zavádzanie inovatívnych programov, aktivít či súťaží žiakov, ktoré rozvíjajú aj ich schopnosti spolupracovať v tíme,“ uviedla riaditeľka NÚCEM, Romana Kanovská. „Popri tom, ako pracujú na inovatívnom technickom projekte, si žiaci navzájom rozdelia roly, celý čas musia spolu komunikovať, dohodnúť sa na riešení problémov, ako tím sa snažiť dosiahnuť spoločný cieľ, prezentovať výsledky a pod. To všetko sú zručnosti a schopnosti, ktoré mladí ľudia využijú tak na pracovnom trhu, ako aj v ich bežnom živote,“ doplnila Kanovská.

Vďaka spolupráci týchto troch organizácií sa rozšírili možnosti merania dopadu programu FIRST LEGO League na žiakov. Zástupcovia organizácií vyjadrili presvedčenie, že spolu tak prispejú k pozitívnej zmene vzdelávania na Slovensku. Je veľký predpoklad, že školy, ktoré sa zapájajú do takýchto inovatívnych programov, budú mať nielen lepšie výsledky, ale ich žiaci budú mať väčšiu radosť z učenia. Memorandum o spolupráci bolo podpísané 14. septembra 2020.


Čo je FIRST LEGO League na Slovensku?

FIRST® LEGO® League je medzinárodnou technologickou súťažou pre deti vo veku od 9 do 16 rokov. Vyzýva deti, aby mysleli ako vedci a technici. Počas každej sezóny tímy pracujú na inovačnom projekte, v ktorom je potrebné preskúmať a vyriešiť problém z praxe. Okrem toho sa deti učia budovať a programovať vlastného robota a potom vykonávať rôzne misie v súťaži robotov. Tímy prechádzajú oboma časťami pomocou ponúkaných učebných materiálov.

Školy, ktoré chcú svojich žiakov do súťaže FIRST LEGO League na Slovensku zapojiť, nájdu viac informácií tu: https://www.fll.sk/.

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

Partneri

S podporou