EN Zóna pre darcov

Na čom pracujú účastníci EDUakcelerátora 2020

V polovici septembra sme spustili tretí ročník EDUakcelerátora. Účastníci už majú nastavené plány rozvoja na najbližšie mesiace.
05. okt 2020 -

Veronika Káčerová

Na čom pracujú účastníci EDUakcelerátora 2020

Päť organizácií účasťou v EDUakcelerátore získa  okrem finančnej podpory aj individuálneho mentora, expertné konzultácie, vzdelávacie aktivity a spoluprácu s odborníkom na sledovanie dopadu. Finančná a nefinančná podpora má slúžiť na rozvoj zapojených programov. Účastníkov sa snažíme smerovať k vyššej šíriteľnosti ich prístupov, aby dokázali obslúžiť vyšší počet škôl či študentov. Dôraz kladieme aj na finančnú udržateľnosť – posilnenie finančnej stability organizácií vytváraním vyváženejšieho modelu financovania.

Prečítajte si, ktoré organizácie postúpili do tohtoročného EDUakcelerátora

Naši "EDUakcelerátoristi" majú za sebou prvé sedenia s mentormi a mentorkami, výsledkom ktorých sú dokumenty s pracovným názvom „Akčný plán“. V ňom si každá organizácia nastavila ciele, na ktoré sa počas EDUakcelerátora chce zamerať, ako aj aktivity, ktoré bude na ich dosiahnutie realizovať.

OpenLab chce rozšíriť vzdelávací nástroj OpenAcademy medzi učiteľov stredných odborných škôl a gymnázií so zameraním na technologické predmety a informatiku. Počas nasledujúceho obdobia chcú identifikovať prepojenia medzi OpenAcademy a štátnym vzdelávacím programom, pripraviť komunikačnú kampaň pre učiteľov či zrealizovať prvé školenia učiteľov pre vývoj aplikácií a hier. Ako individuálny mentor im bude pomáhať Michal Rehúš z Inštitútu vzdelávacej politiky.

FLL Slovensko plánuje rozširovať počet tímov v ich programe FIRST LEGO League Challenge (veková kategória 10-16 rokov) aj v programe FIRST LEGO League Explore (veková kategória 6-10 rokov). So svojou mentorkou Dášou Juríkovou zo Slovenskej sporiteľne budú pracovať aj na nastavení komunikačnej stratégie vrátane rebrandingu súťaže a organizátora. Cieľom počas trvania akcelerátora je aj nastavenie nového biznis modelu na zlepšenie finančnej stability združenia.

Nadácia Milana Šimečku bude pracovať na viditeľnosti a rozpoznateľnosti aktivít projektu Rozmanité školy prípravou portálu „vedieť nestačí“, ktorý zároveň posilní šírenie prístupu o online prostredie a zvýši dopad zasiahnutím vyššieho počtu škôl. Organizácia pripraví a otestuje aj biznis model, ktorý bude obsahovať ponuky pre cieľové skupiny škôl a firemných partnerov. Ako individuálna mentorka ich sprevádza Martina Králová z Teron Solutions.

Karpatská nadácia chce posilniť šíriteľnosť programu MyMachine zapojením študentov pedagogiky. V EDUakcelerátore idú testovať a vyhodnocovať Model spolupráce s pedagogickými fakultami. V oblasti udržateľnosti organizácie plánujú spracovať a otestovať ponuky partnerstiev pre školy a firmy, ktoré zabezpečia stabilnejšie financovanie programu. Procesom ich sprevádza individuálny mentor Ondrej Smolár zo Soitronu.

I AMbitious sa počas troch mesiacov akcelerátora zamerajú na tvorbu finančného & business plánu s cieľom dosiahnuť udržateľný model financovania. Rovnako budú plánovať, ako dostať svoj program k väčšiemu počtu študentov a zabezpečiť v budúcnosti expanziu do všetkých ôsmich krajov na Slovensku. Ich individuálnym mentorom je Michal Csonga z RonixLab.

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

Partneri

S podporou