EN Zóna pre darcov

Impact report

Jedným z hlavných pilierov programu Generácie 3.0 je sledovanie dopadu jeho aktivít. Pravidelne ho mapujeme v Impact reporte, ktorý je zostavený podľa medzinárodne uznávaného manuálu na ukázanie spoločenského dopadu: Social reporting standard. Prostredníctvom množstva dát, grafov a textov materiál popisuje jednotlivé aktivity (EDUcamp, EDUakcelerátor, EDUmni, EDUpoint) a ich dopad. A to nielen na zapojené organizácie, ale aj pedagogickú komunitu, ktorá je kľúčovým nositeľom a šíriteľom inovácií vo vzdelávaní na slovenských školách.

Generácia 3.0 v číslach

Generácia 3.0 počas rokov 2017 - 2021 v číslach. Zdroj: Impact report (tretie vydanie, 2017 - 2021)

Metodika impact reportu

Štruktúra reportu využíva tzv. reťazec IOOI na zdokumentovanie:

  • sociálneho problému a jeho príčin,
  • našej základnej vízie a koncepcie riešenia,
  • zdrojov, ktoré boli použité počas dokumentovaného obdobia (vstupy - Input),
  • vykonanej práce (výstupy - Output),
  • dosiahnutých zmien v cieľovej skupine (výsledky - Outcome),
  • sledovaného vplyvu na spoločnosť alebo jej časť (dopad - Impact),
  • aktivít, ktorými znásobujeme celkový dopad.
Metodika impact reportu

Úrovne sledovania dopadu

Impact report sleduje dopad v rámci Generácie 3.0 na dvoch úrovniach:

1. Podporené organizácie.

Impact report ponúka obraz, ako sa občianske združenia a startupy vďaka EDUcampu, EDUakcelerátoru, finančnej pomoci a celej palety pro bono služieb posunuli. Tiež, ako sa zlepšili v šírení svojho vzdelávacieho prístupu na školy, ako posilnili svoje fungovanie, prípadne, či sa finančne zastabilizovali.

Porovnanie posunu absolventov

Zdroj: Impact report (tretie vydanie, 2017 - 2021, strana 20)

Porovnanie s posunom bez akcelerátora

Zdroj: Impact report (tretie vydanie, 2017 - 2021, strana 16)

2. Zasiahnuté cieľové skupiny.

Inovatívne vzdelávacie prístupy sa k pedagógom šíria nielen prostredníctvom organizácií, ktoré s nimi pracujú, ale aj vďaka EDUpointom. Impact report reflektuje, či učitelia považujú absolvované webináre, prednášky a diskusie za nápomocné, do akej miery ch rozvíjajú, alebo majú dopad na vedomosti žiakov.

Vyjadrenie súhlasu s aktivitami

Zdroj: Impact report (tretie vydanie, 2017 - 2021, strana 26)

Zostaňte v kontakte
s novinkami