EN Zóna pre darcov

EDUcamp po dvoch rokoch opäť naživo

Organizácie počas neho konzultovali svoje vzdelávacie projekty s 18 mentormi a mentorkami.
08. jún 2022 -

Nadácia Pontis

EDUcamp po dvoch rokoch opäť naživo

Po dvoch pandemických rokoch sa trojdňové podujatie konalo v offline priestore. Zúčastnilo sa ho 14 organizácií a 1 startup.
Tento rok sme po prvý raz otvorili prihlasovanie aj pre tých, ktorí už programom v minulosti prešli. Dôvodom je, že organizácie aj ich programy sa vyvíjajú, a postupom času riešia iné problémy, s ktorými potrebujú pomôcť.

Medzi účastníkov sa tak po druhý raz zaradili: I AMbitious, Inštitút pre aktívne občianstvo, Slovenská debatná asociácia a SPy. Po prvýkrát EDUcamp absolvovali startup SmartBooks a organizácie: Centrum komunitného organizovania, EduCoach, EMTEGRA, Impact Games, Indícia, IPčko, Liga za duševné zdravie, STAR, SYTEV a YouthWatch.

Účastníčka Veronika Golianová z Impact Games o dôvode, prečo sa prihlásili do Generácie 3.0:

„Chceme skvalitniť naše programy, a tiež chceme vidieť, akú reálnu hodnotu prinášajú pre vzdelávanie na Slovensku.

Veronika Golianová s kolegom Jakubom Žaludkom.

Pro bono konzultácie s mentormi

Počas troch dní účastníci a účastníčky EDUcampu zdieľali príklady dobrej praxe, či diskutovali o vzdelávaní na Slovensku. Absolvovali aj workshop o sledovaní dopadu, ktorý viedli naše kolegyne Romana Kanovská, Dominika Hroššová a kolega Norbert Maur.

Účastníci mali zároveň celý jeden deň na to, aby spoločne s expertmi a expertkami konzultovali svoje projekty zamerané na rôzne oblasti, napr. duševné zdravie na školách, rozvoj kritického myslenia učiteľov aj žiakov, rozvoj digitálnych zručností.
Odborné rady v trvaní až 60 hodín poskytlo organizáciám pro bono 18 mentorov a mentoriek v šiestich témach:

  • vzdelávanie: Roman Baranovič (Združenie škôl C. S. Lewisa), Michal Rehúš (Centrum vzdelávacích analýz), Péter Urbán (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR);
  • sledovanie dopadu: Jana Fúsková (Trnavská univerzita), Romana Kanovská (Nadácia Pontis), Martin Kuruc (Pedagogická fakulta UK);
  • fundraising: Vanda Hlaváčková (freelance konzultantka), Fero Pauliny (Nadácia Pontis), Zuzana Suchová (Donio);
  • komunikácia: Andrea Basilová (Sensoneo), Branislav Ondrášik (ESET), Martin Šanta (Národná banka Slovenska);
  • interné procesy: Jana Berňatáková (Beelong Community), Alena Kanabová (Accenture), Martina Králová (SVÄG TO GO);
  • nastavovanie biznis modelov: Michal Csonga (0100 Ventures), Heliodor Macko (SEAK Energetics), Jozef Šovčík (FIRST LEGO League Slovakia).

Dlhoročná mentorka Alena Kanabová z Accenture o tom, ako vníma svoju úlohu počas EDUcampu:

„Pochopila som, že so skúsenosťami z biznisu, ktoré mám, viem organizáciám pomôcť pozrieť sa veci, ktoré riešia, z úplne iného uhla, a tým ich posunúť ďalej.“

Alena Kanabová počas konzultácie so zástupkyňou organzácie STAR.

Postup do EDUakcelerátora

EDUcamp tiež už čoskoro prinesie odpoveď na otázku, ktorí z jeho účastníkov postúpia do EDUakcelerátora – 3-mesačného intenzívneho programu.

V rámci neho postupujúci získajú osobného mentora, s ktorým budú konzultovať spôsoby, ako vytvoriť čo najkvalitnejší a udržateľný program, a ako ho šíriť na čo najviac škôl; výskumníka, ktorý im pomôže nastaviť sledovanie dopadu ich aktivít; finančnú podporu, ktorá môže pre vybranú organizáciu dosiahnuť výšku až 30-tisíc eur.

Účastníci a účastníčky EDUcampu 2022: 14 zástupcovia organizácií, 1 startupu, 18 mentorov a mentoriek, tím Generácie 3.0 Nadácie Pontis.

Celú fotogalériu nájdete na facebookovej stránke Nadácie Pontis.

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

Partneri

S podporou