EN Zóna pre darcov

Zdravie a pohyb

Inšpiruje sa inovatívnymi vzdelávacími prístupmi. Prístupy s bielym pozadím vyzdvihli experti vo vzdelávaní v rámci programu Generácia 3.0.

Zelená škola

Výchovno-vzdelávací eko program určený pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie

Ateliér Les- naša malá revolúcia vo výchove a vzdelávaní

Workshopy, semináre, letná škola na tému dôležitosti trávenia času v školách aj voľnou hrou a časom v prírode

Krúžky v škole – všetko pre detský úsmev

Záujmové krúžky pre deti priamo v materských a základných školách

Telocvikari.sk

Inšpirujeme telocvikárov, aby pohyb deti bavil

Školské prírodné a klimatické záhrady

Premena školského pozemku na harmonický priestor a spoznávanie prírody v inšpirujúcom prostredí

Výučbové programy pre školy v Ekocentre SOSNA

Návšteva inšpiratívneho miesta v prírodnom prostredí, ktoré poskytuje nové vnemy, učenie zážitkom alebo inou formou podané informácie

Daphne ekovýchova

Neformálne zážitkové vzdelávanie približuje žiakom rôzne environmentálne témy a je doplnkom vyučovacieho procesu
EDUmapa