EN Zóna pre darcov

Matematika a informatika

Inšpiruje sa inovatívnymi vzdelávacími prístupmi. Prístupy s bielym pozadím vyzdvihli experti vo vzdelávaní v rámci programu Generácia 3.0.

AJ Ty v IT pre základné školy

Praktické workshopy IT zručností pre dievčatá od 8 rokov

AJ Ty v IT pre stredné školy

Praktické workshopy IT zručností pre stredoškoláčky

Učíme s hardvérom

Projekt vnáša do výučby informatiky na základných a stredných školách praktické zadania, ktoré žiakom ukážu zaujímavé možnosti využitia informatiky

OpenLab

Systémové vzdelávanie v najnovších technológiách s odborníkmi z praxe na stredných školách

FIRST LEGO League

Rozvoj tímovej spolupráce, prezentačných zručností, technických znalostí a schopností

Greenpower Slovensko

Pre tím študentov je postavená výzva: „Postav so spolužiakmi elektrickú formulu a zúčastni sa s ňou pretekov“

Informatika 2.0

Zadarmo ponúkame učiteľom 230 plánov hodín, ktoré zrozumiteľne pokrývajú každú vyučovaciu hodinu informatiky na ZŠ, od prvej až po poslednú minútu.

Radosť objavovať

Dlhodobé súťaže z matematiky a fyziky, z ktorých najúspešnejších riešiteľov pozývame na sústredenia

Robotika pre všetkých

Motivačné workshopy o vyučovaní programovania pomocou programovateľných robotov

Vzdelávacie hry pre školy

Portál ponúkajúci vzdelávacie digitálne aj stolové hry pre učiteľov

Digital Skills

Základy programovania hravou formou a bezpečnosť na internete už od 1. stupňa ZŠ

Hejného metóda

Nová koncepcia vyučovania matematiky

Informatika s Emilom

Programovanie pre MŠ a 1. stupeň ZŠ

Malynár

Korešpondenčný matematický seminár pre 4.-6. ročník ZŠ, v ktorom najlepší riešitelia vyhrajú matematické sústredenie

Matik

Korešpondenčný matematický seminár pre 7.-9. ročník ZŠ, v ktorom najlepší riešitelia vyhrajú matematické sústredenie

Mamut

Súťaž 5-členných tímov zo 4.-6. ročníka jednej ZŠ v riešení zaujímavých matematických úloh

Lomihlav

Súťaž 4-členných tímov zo 7.-9. ročníka jednej ZŠ v riešení zaujímavých matematických úloh a hlavolamov

Matboj

Súťaž 4-členných tímov z jednej strednej školy v riešení netradičných matematických úloh

Minisústredenia

Zábavno-vzdelávací program organizovaný na základných školách

Globálne vzdelávanie na ZŠ - Matematika

Príručka so zážitkovými aktivitami pre matematiku na druhom stupni základných škôl

Program koordinátorov digitálnych kompetencií

Program je určený učiteľom základných škôl, ktorí sa stávajú nositeľom know-how v oblasti digitálnych kompetencií a podporovateľmi kolegov v oblasti budovania digitálnych zručností žiakov a používania informačných technológií vo výchovno-vzdelávacom procese a tým spoločne prispievajú k rozvoju zručností potrebných pre uplatnenie sa mladej generácie na trhu práce.

Hrdinovia internetu

Program Hrdinovia internetu poskytuje pedagógom nástroje a metódy potrebné pri učení základov digitálnej bezpečnosti a občianstva.
EDUmapa