EN Zóna pre darcov

Kariérne a podnikateľské zručnosti žiaka

Inšpirujte sa inovatívnymi vzdelávacími prístupmi. V tejto kategórii nájdete projekty, ktoré rozvíjajú schopnosť spolupráce, podnikavosť, finančnú gramotnosť či líderstvo. Prístupy s bielym pozadím vyzdvihli experti vo vzdelávaní v rámci programu Generácia 3.0.

Ja a peniaze

Vzdelávací program pre žiakov prvého stupňa ZŠ na podporu a zvýšenie zručností vo finančnej gramotnosti

JA Aplikovaná ekonómia

Podnikateľské, ekonomické a finančné vzdelávanie pre študentov stredných škôl prostredníctvom osvojovania praktických zručností.

Zmudri

Krátke videokurzy pre študentov na praktické a občianske témy

I AMbitious- Ročný program neformálneho vzdelávania

Prepájanie proaktívnych študentov s osobnosťami, ktoré im predávajú osobné aj kariérne vedomosti a skúsenosti

Dlh ma vyhnal na ulicu. Menej míňať, viac sporiť.

Ako postaviť svoje financie na pevných základoch

Prepájanie svetov

Príprava mladej generácie na svet práce v 21. storočí prepájaním školy s podnikateľmi formou aktívnej spolupráce

Mini-Erasmus

Generálka vysokoškolského života už počas strednej školy

Viac ako peniaze

Vzdelávací program pre žiakov 7. – 9. stupňa ZŠ a žiakov stredných škôl na podporu a zvýšenie zručností z oblasti finančnej gramotnosti

Etika v podnikaní

Vzdelávací program pre žiakov stredných škôl na podporu etického rozhodovania nie len v oblasti podnikania.

Ekonomická olympiáda

Celoslovenská súťaž z ekonómie a financií pre stredoškolákov

CO.Create

Vzdelávanie učiteľov pre osvojenie si design thinking postupov a co-create metód

Zručnosti pre úspech

Vzdelávací program pre žiakov stredných škôl, ktorý rozvíja praktické zručnosti pre zamestnateľnosť.

InnoSchool- Inovačný vzdelávací systém

Edukatívna hra InnoSchool je zameraná na posilnenie sociálnych inovácií a podnikateľského ducha u mladých ľudí
EDUmapa