EN Zóna pre darcov

Fyzika, chémia a biológia

Inšpiruje sa inovatívnymi vzdelávacími prístupmi. Prístupy s bielym pozadím vyzdvihli experti vo vzdelávaní v rámci programu Generácia 3.0.

Turnaj mladých fyzikov

Tímová súťaž z fyziky pre žiakov stredných škôl

Ako vyhrať vedeckú súťaž

Príprava pedagógov prírodovedných predmetov ako lektorov pre tvorbu študentských projektov

Experiment je zážitok

Workshopy pre učiteľov fyziky - ako urobiť vyučovanie fyziky pútavejším

ChemPlay

Didaktická hra ako efektívny nástroj na motiváciu žiakov pri výučbe anorganickej chémie na základných a stredných školách

Greenpower Slovensko

Pre tím študentov je postavená výzva: „Postav so spolužiakmi elektrickú formulu a zúčastni sa s ňou pretekov“

Radosť objavovať

Dlhodobé súťaže z matematiky a fyziky, z ktorých najúspešnejších riešiteľov pozývame na sústredenia

Olympiáda mladých vedcov

Súťaž pre žiakov poskytuje možnosť riešiť problémy nachádzajúce sa na pomedzí fyziky, chémie a biológie

ExpEdícia - skús, skúmaj, spoznaj

Učenie prírodovedných predmetov, ktoré poskytuje žiakom druhého stupňa ZŠ priestor na objavovanie rozmanitostí sveta prírody vlastným skúmaním a vyhodnocovaním, v kontexte medzipredmetových súvislostí a v spolupráci s rovesníkmi

Školské prírodné a klimatické záhrady

Premena školského pozemku na harmonický priestor a spoznávanie prírody v inšpirujúcom prostredí

Výučbové programy pre školy v Ekocentre SOSNA

Návšteva inšpiratívneho miesta v prírodnom prostredí, ktoré poskytuje nové vnemy, učenie zážitkom alebo inou formou podané informácie

Globálne vzdelávanie ZŠ - Biológia a Dejepis

Aktivity a námety, ktoré tematicky korešpondujú s učivom predmetov biológia a dejepis v rámci všetkých ročníkov 2. stupňa ZŠ

Daphne ekovýchova

Neformálne zážitkové vzdelávanie približuje žiakom rôzne environmentálne témy a je doplnkom vyučovacieho procesu

ENVI-Talent

Majú vaši žiaci radi prírodu a chceli by ste si preveriť ich vedomosti o nej? Zapojte sa do ENVI-Talentu a pomôžte im rásť po rebríčku odbornosti.
EDUmapa