EN Zóna pre darcov

Lepšia geografia, o.z.

Lepšia geografia

Vzdelávacie materiály, návrhy vyučovacích hodín, netradičné metódy a aktivity pre učiteľov geografie

Metodický portál Lepšia geografia vznikol najmä preto, aby tvoril a učiteľom poskytoval vzdelávacie materiály, návrhy vyučovacích hodín, netradičné metódy a aktivity, ktorými je možné premeniť klasickú školskú geografiu na predmet, ktorý rozvíja široké spektrum (nielen geografických) schopností.

Okrem tvorby vzdelávacích metodík a materiálov sa projekt zameriava na postupnú zmenu vnímania geografického vzdelávania na Slovensku. Projekt je využiteľný nielen na základných školách či gymnáziách, ale aj na fakultách vysokých škôl, ktoré pripravujú budúcich učiteľov geografie. 

Cieľová skupina Učitelia a študenti geografie

Zodpovedná osoba Peter Farárik

EDUmapa