EN Zóna pre darcov

Do programu Generácia 3.0 sa prihlásilo 58 projektov

O finančnú i pro bono podporu v programe Generácia 3.0 sa bude uchádzať 58 inovatívnych vzdelávacích projektov.
18. feb 2019 -

Nadácia Pontis

Do programu Generácia 3.0 sa prihlásilo 58 projektov

V polovici januára vyhlásila Nadácia Pontis výzvu určenú vzdelávacím projektom, ktoré prispievajú k inovatívnemu učeniu na slovenských školách. Najviac prihlášok, celkovo 37, prišlo zo strany organizácií. Ďalej sa prihlásili 2 materské školy, 7 základných škôl, 3 spojené materské a základné školy, 5 stredných škôl a 4 vysoké školy.

Inovatívne prístupy hľadáme v 5 piatich kategóriách:

  • Osobnosť pripravená na zmeny, do ktorej sa prihlásilo 18 projektov,
  • Technologické a prírodovedné znalosti, v ktorej sme prijali 8 prihlášok,
  • Kariérne a podnikateľské zručnosti so 6 prihláškami,
  • Sociálne a občianske kompetencie, do ktorej sa prihlásilo 11 projektov,
  • Inovácie v systéme vzdelávania spolu s 15 prihláškami.


V najbližšom období zasadnú odborné komisie, ktoré vyberú spolu 15 projektov do užšieho výberu. Postupujúcich zverejníme najneskôr 27. marca. Následne budú pozvaní na EDUcamp, po ktorom 5 najlepších postúpi do EDUakcelerátora. Viac informácií o cykle Generácie 3.0 nájdete na tomto linku.

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

Partneri

S podporou