EN Zóna pre darcov

Ako prežiť tri mesiace s mentorom

Ak chcete zo spolupráce s mentorom vyťažiť maximum, tu je pár tipov.
01. okt 2019 -

Veronika Gilanová

Ako prežiť tri mesiace s mentorom

Minulý týždeň sme spustili druhý ročník EDUakcelerátora, v ktorom účastníkom – organizáciám pôsobiacim v oblasti vzdelávania – prinášame expertné konzultácie, finančnú podporu, vzdelávacie aktivity a nastavenie výskumu v spolupráci s odborníkom na sledovanie dopadu. Hlavným pilierom  programu je však spolupráca s osobným mentorom, ktorý sa „svojej“ organizácii intenzívne venuje a dozerá na to, aby sa jej v obmedzenom čase podarilo čo najviac sa posunúť vo vytýčených cieľoch zameraných na šírenie svojho  „produktu“ (vzdelávacieho prístupu).

Prečítajte si viac o tom, čo je to EDUakcelerátor a kto sú jeho účastníci.

Model spolupráce s mentorom sme prebrali z klasických startupových akcelerátorov a minulý rok sme ho testovali v našich „vzdelávačských“ podmienkach. Skúsenosti z takéhoto nastavenia práce boli veľmi pozitívne. Marek zo združenia SPy (projekt Učíme s hardvérom) napríklad ocenil, že svoje aktivity a nápady mohli konzultovať s expertom, ktorý priniesol nezávislý pohľad „zvonka“. „Mentor bol ako naša externá hlava, ktorá neustále validovala, čo všetko robíme. Strážil našu kapacitu, aby sme neboli rozlietaní, prehnane ambiciózni. Pomáhal hlavne odborne, ale pre rozbiehajúci sa projekt mal veľký prínos aj v oblasti  nastavenia fungovania v tíme,“ spomína Marek.

Podobnú výzvu riešili aj Barbora a Veronika z organizácie EDUdrama: „Mali sme veľké ambície, veľa plánov. Mentor nám pomohol zacieliť sa. Pri každom stretnutí nám niečo ďalšie škrtol – donútilo nás to upratať a vyčistiť si aktivity. Sústrediť sa na malé ciele a po drobných krokoch ich napĺňať,“ dopĺňa Barbora. Audit aktivít a správne nasmerovanie však zďaleka nie sú jediné oblasti, v ktorých vám mentor dokáže pomôcť.

 

S čím vám vie mentor pomôcť ?

Ak rozmýšľate, ako zo svojej spolupráce vyťažiť maximum, tu je zopár tipov, ako môžete na svojho mentora nahliadať:

  • Sprevádzač – mentorovou misiou je pomáhať s nastavením cieľov, ktoré sú realistické, a dohliadať na ich dodržiavanie. S organizáciou je v pravidelnom kontakte, dobre ju pozná a tak zabezpečuje kontinuitu procesu. Je navigáciou, ktorá zabezpečí, aby ste počas troch mesiacov zo svojej cesty nezišli.
  • Expert –  mentori sú ostrieľaní odborníci. V ich životopisoch nájdete pozície na strednej až vrcholovej úrovni manažmentu aj vlastné úspešné biznisy. „Neriešiteľnými“ výzvami, ktoré sú pre vás nové, si pravdepodobne prešli už niekoľkokrát a v rôznych podmienkach. Vedia teda poradiť, posunúť, nasmerovať či pomôcť správne si vybrať z viacerých riešení. Neznamená to však, že mentor prácu urobí za vás. Môže vám iba poskytnúť podporu, aby ste ju lepšie zvládli.
  • Kontaktovač – jeden môj známy o sebe rád hovorí, že je „vrátnik“, pretože ľuďom „otvára dvere“. Aj naši mentori sú rozhľadení „vrátnici“, ktorí majú za sebou roky skúseností a bohatú sieť kontaktov. Často vám budú vedieť poradiť, na koho sa obrátiť s konkrétnym problémom, alebo vás priamo prepojiť s ďalšími dôležitými stakeholdermi.
  • Nezávislý „feedbackovač“ – informujte mentora o všetkom, na čom aktuálne pracujete, a dajte mu možnosť vyjadriť sa k tomu. Nezávislý názor z prostredia mimo organizácie vie často priniesť nový, čerstvý pohľad či riešenie. Zároveň je pre vás zrkadlom, či naozaj postupujete  v zmysle dohodnutých priorít a neodvádzate svoju pozornosť nesprávnym smerom.

Zostaňte v kontakte
s novinkami

Program Generácia 3.0 je financovaný individuálnymi, firemnými aj inštitucionálnymi donormi. Individuálnym filantropom, na ich žiadosť bez uvedenia mien, vyjadrujeme úprimné poďakovanie. Darovaním svojho času, know-how aj financií prispievajú k dlhodobej udržateľnosti a napredovaniu programu. Ďakujeme.

Organizátor

#

Významní partneri

Hlavní partneri

Partneri

S podporou